Vremenska prognoza

petak, 28 jul 2017 16:52

Asfaltirana dionica puta u Cimirotima

U gradiškom selu Cimiroti asfaltirana je dionica puta u dužini od 620 metara.

Asfaltirana dionica puta u Cimirotima

Ovo je veoma značajno za mještane Cimirota, Kijevaca i Cerovljana, jer novoizgrađena dionica puta spaja ove tri mjesne zajednice.
Na svečanom otvaranju novoizgrađene dionice asfaltnog puta načelnik opštine Gradiška Zoran Adžič je rekao da je Skupština opštine donijela Odluku kojom je odlučeno da se sredstva dobijena od naknade za eksploataciju drvnih sortimenata implementirati tamo odakle potiču ti drvni sortimenti. Takođe žele da se kroz politiku ruralnog razvoja omoguće bolji uslove za život na selu kako bi sačuvali selo, a samim tim opštinu Gradiška i Republiku Srpsku.
Adžić kaže da se ove godine planira asfaltiranje 12 kilometara puteva na području opšitine Gradiška kao i rekonstrukcija osam kilometara postojećih lokalnih puteva uz održavanje gradskih i lokalnih saobraćajnica. “U okviru projekta sljedeća planirana izgradnja puta je u Bereku, Seferovcima i Petrovom Selu.Planiramo i mega projekat u selu Kozara u dužini od sedam kilometara do Subotića.Ovim projektom želimo da razvijamo seoski turizam, ali i izgradimo etno selo kojim bi promovisali kulturu baštinu Potkozarja i Lijevče polja, a samim tim obogatili turističku ponudu opštine Gradiška” naglasio je Zoran Adžić, načelnik opštine Gradiška.
Načelnik opštine Gradiška Zoran Adžić je istakao da ovim aktivnostima žele da građanima Gradiške omoguće da imjau dobre putne komunikacije.

Info+ kablovski kanal