Vremenska prognoza

petak, 12 maj 2017 14:11

Danas se obilježava Dan medicinskih sestara

Međunarodni dan medicinskih sestara obilježava se 12. maja svake godine u znak sjećanja na datum rođenja Florens Najtingel.

Danas se obilježava Dan medicinskih sestara

Ona se cijelog života borila za unapređenje svoje profesije i prava žena. Ovaj datum obilježen je radno u Porodičnoj medicini Doma zdravlja Gradiška. Na radnom mjestu i prije sedam sati ujutru je medicinska sestra Alekandra Rončević koja se gotovo dvije decenije bavi ovim poslom. “Prije devetnaest godina sam počela raditi, prvo na Dječijem odjelu onda jednaest godina u patronaži,a ostatak u Porodičnoj medicini. Od malena sam željela da budem medicinska sestra da pomažem ljudima, jer smatram da je to human poziv i nisam se pokajala” kaže Aleksandra Rončević, medicinska sestra.
Posao medicinske sestre posao je o kojem značajno zavisi kvaliteta zdravstva ali i briga o bolesniku. Zato je medicinska sestra svakodnevno kroz svoje zanimanje bolesniku najbliža. Njegova je prva pomoć,ali i utjeha.
Medicinska sestra posebno u Porodičnoj medicini ima prvi kontak sa pacijentom, ona je spona između pacijenta i doktora. Posao je veoma odgovoran i zahtjevan priča  medicinska sestra Aleksadra Rončević koja kaže da od kada se počela baviti ovim zanimanje pa do danas mnogo toga se promijenilo. „Prije je bila situacija drugačija, ljudi su bili drugačiji, mi moramo biti toleratni, ljudi su bolesni,nervozni, loša je materijalna situacija. Međutim naša ustanova mnogo bolje stoji nego ostale ustanove u RS, pa kada smo mi zadovoljni, zadovoljni su i pacijenti“ rekla je Rončevićeva.
Medicinske sestre predstavljaju najmnogobrojniju grupu zdravstvenih radnika, s toga je važno da se prepozna sestrinstvo koje doprinosi zdravlju i njegovoj promociji.

Info+ kablovski kanal