Vremenska prognoza

sreda, 27 februar 2019 14:38

„Duga“ i „Mrvice“ potpisali protokol o saradnji sa Kulturnim centrom

Predstavnici Kulturnog centra Gradiška, u prostorijama ove ustanove, potpisali su protokol o saradnji sa predstavnicima Udruženja roditelja prijevremeno rođene djece „Mrvice“ i  Udruženje roditelja djece sa autizmom „Duga“.

„Duga“ i „Mrvice“ potpisali protokol o saradnji sa Kulturnim centrom

„Ovo je šesnaesti protokol koji je Kulturni centar potpisao i koji u sebi podrazumijeva potpuno stavljanje kapaciteta ove ustanove, u administrativnom, tehničkom, poslovnom, marketiškom, medijskom smislu ovim udruženjima. Prije svega kultura je dostupna svima, jer ovim protokolom je predviđeno da svi članovi i njihove porodice imaju besplatan sadržaj Kulturnog centra“ rekao je Željko Blagojević, direktor Kulturnog centra Gradiška.

Udruženju „Mrvice“ koje je formirano na nivou RS ostvarivanje ovakve saradnje sa Kulturnim centrom mnogo će značiti, posebno za događaje koje planiraju organizovati.

„Imamo želju da sve što je u Banjaluci približimo i manjim opštinama, a ovo je jedan od načina. Razmišljala sam da izložbu povodom 17. novembra ove godine predstavimo u Gradišci“, kaže Danka Mirjanić, predsjednik Udruženja prijevremeno rođene djece „Mrvice“.

Udruženje „Duga“ je i ranije sarađivalo sa Kulturnim centrom. Potpisivanjem protokola samo je potvrđena buduća saradnja koja je planirano da se realizuje već u četvrtak.

„Mi već 28. 02. kao i prošle godine organizujemo humanitarni koncert sa Kulturnim centrom i KUD „Kolovit“. Štampano je 1000 ulaznica, a skoro sve su prodane“, rekao je Saša Kasagić, predsjednik Udruženja roditelja djece sa autizmom „Duga“.

Kulturni centar Gradiška pruža pomoć u organizovanju svih humanitarnih akcija.

Protokol o saradnji i podršci Kulturni centar do sada je, između ostalog potpisao, sa udruženjima paraplegičara, amputiraca, gluvih i nagluvih osoba , zatim sa Udruženjem za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima, Planinarskim društvom „Patrija“, Udruženjem kolekcionara i ljubitelja istorije“Denarius“ i mnogim drugim.

Info+ kablovski kanal