Vremenska prognoza

sreda, 22 februar 2017 13:32

Gradiška bi uskoro mogla da postane grad

Gradiški odbornici jednoglasno su usvojili Odluku o pokretanju postupka za dodjelu statusa grada opštini Gradiška na četvrtoj redovnoj sjednici lokalnog parlamenta, održanoj protekle sedmice.

Gradiška bi uskoro mogla da postane grad

Ovom odlukom utvrđuje se da opština Gradiška ispunjava uslove za status grada, koji su propisani članom 10. Zakona o lokalnoj samoupravi RS.  „Opština je na urbanom području koje čini jedinstvenu geografsku, socijalnu, ekonomsku, istorijsku i teritorijalnu cjelinu, ima više od 50 000 stanovnika, duži niz godina ima status razvijene opštine i njena teritorija predstavlja prirodnu geografsku cjelinu, ekonomski povezan prostor i posjeduje izgrađenu komunikaciju među naseljenim mjestima, sa sjedištem grada kao gravitacionim centrom“, navedeno je u obrazloženju Odluke.

Da Gradiška treba postati grad smatraju i odbornici opozicije u SO.

„Prednosti koje će opština dobiti kada dobije status grada su u tome što će, pored redovnih nadležnosti, moći da organizuje samostalno poslove pravnog zastupanja u određenim sporovima pred sudovima, naplatu, kontrolu naplate i prinudnu naplatu izvornih prihoda i da unaprijedi sistem objedinjene naplate i neke druge nadležnosti koje se mogu utvrditi Zakonom o gradu Gradišci“, rekao je Mirko Pisarić, odbornik Napredne Srpske.

„Pored navedenog, što je zakonom određeno, prednosti dobijanja statusa grada ogledaju se i na planu investiranja, novog zapošljavanja, angažovanju turističkih i drugih potencijala“, napisano je u obrazloženju Odluke.

Navedenih mogućnosti svjesni su i građani Gradiške, koji podržavaju pokretanje postupka za dodjelu statusa grada.

„Gradiška je lijepo mjesto, sela su bogata, a imamo i direktnu vezu sa Evropskom unijom. Ideja o dobijanju statusa grada je vrlo dobra“, kažu Gradiščani.

U obraćanju odbornicima, načelnik opštine Zoran Adžić istakao je da je pokretanje postupka za dodjelu statusa grada veliki korak za Gradišku, ali da ka tom cilju treba ići postepeno, u skladu sa preporukama nadležnih ministarstava.

„Još uvijek imamo nekoliko dilema, ali u svakom slučaju moramo biti uporni da Gradiška što prije dobije status grada. Mislim da svi zajedno trebamo težiti ka ostvarenju tog cilja“, naglasio je Adžić.

Na četvrtoj redovnoj sjednici lokalnog parlamenta odbornici su, zajedno sa Odlukom o pokretanju postupka za dodjelu statusa grada opštini Gradiška, usvojili i Zaključak kojim SO daje ovlašćenje načelniku da vodi daljnje procedure sa resornim ministarstvima, kako bi Gradiška što skorije dobila status grada.

Info+ kablovski kanal
{gallery}2584{/gallery}