Vremenska prognoza

utorak, 10 oktobar 2017 14:33

Gradiška Bolnica obilježila Svjetski dan mentalnog zdravlja

U gradiškoj Bolnici upriličena je humanitarna izložba radova psihijatrijskih pacijenata uključenih u okupaciono – radnu terapiju.

Gradiška Bolnica obilježila Svjetski dan mentalnog zdravlja

Izložba je po sedmi put organizovana povodom obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja, 10. oktobra, a sredstva od prodaje eksponata biće iskorištena za nabavku materijala za narednu izložbu.

U okupaciono-radnoj terapiji učestvuju svi pacijenti sa Odjeljenja neuropsihijatrije, a korist je višestruka, ističe radni terapeut u Bolnici Gradiška Mirjana Vujičić.

„Cilj terapije je da se pacijenti aktiviraju i okupiraju svoje misli, kako bi zaboravili na probleme koji ih muče. Takođe, pozitivno utiče na samopouzdanje,  samozbrinjavanje i kreativnost“, istakla je Vujičićeva.

Pored navedenog, ovakav vid terapije, ističu ljekari, utiče na socijalizaciju pacijenata, te ih priprema na povratak u društvenu zajednicu, koja ih čeka nakon liječenja.

Ovogodišnja tema Svjetskog dana mentalnog zdravlja je mentalno zdravlje na radnom mjestu. Naime, prema istraživanjima Svjetske psihijatrijske organizacije,  mnogi zaposleni ljudi izloženi su velikoj količini stresa, koji može biti uzrok različitih oboljenja.

„Moguće su različite neurotske smetnje, anksioznost, depresija, pa sve do stanja koja vode do samoubistva“, istakao je dr Dušan Stojnić, specijalista psihijatrije.

Stres na radnom mjestu samo je jedan od brojnih uzroka mentalnih oboljenja, naglašava dr Stojnić.

Ipak, briga o mentalnom zdravlju u današnje vrijeme je na veoma niskom nivou, smatraju ljekari. Razlog je što mnogi nisu upoznati sa načinima liječenja mentalnih poteškoća, a čest je i problem straha od osude okoline.

„Ljudi se boje priča u okruženju, te odbijaju posjetiti psihijatra. Potrebno je više raditi na mentalnoj higijeni i to na vrijeme, kako bi se spriječila teža oboljenja“, rekao je dr Stojnić.

Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se svake godine, 10. oktobra, na inicijativu Svjetske federacije za mentalno zdravlje , s ciljem podizanja svijesti o važnosti problema povezanih s mentalnim zdravljem.

Info+ kablovski kanal