Vremenska prognoza

sreda, 14 jun 2017 13:46

Gradiški inspektori pojačali kontrolu ispravnosti hrane

U ljetnim mjesecima neophodno je obratiti posebnu pažnju na ispravnost hrane koju konzumiramo. Visoke temperature pogoduju bržem širenju bakterija, što dovodi do kvarenja pojedinih namirnica.

Gradiški inspektori pojačali kontrolu ispravnosti hrane

U Odjeljenju za inspekcije opštine Gradiška tvrde da svakodnevno vrše kontrolu bezbjednosti hrane, pogotovo u ljetnim mjesecima. Posebno se kontrolišu higijensko - sanitarni i tehnički uslovi poslovnih objekata koji se bave proizvodnjom ili prodajom hrane.

“U toku redovne kontrole u sedam slučajeva utvrđene su određene nepravinosti po pitanju higijene, te su donesena Riješenja o uklanjanju tih nepravilnosti. Bitno je napomenuti da su svi subjekti postupili po Riješenju. Pored higijene, kontroliše se i zdravstvena bezbjednost hrane, putem uzorkovanja. Početkom juna na analizu je poslano 13 uzoraka sladoleda i nekoliko kolača, a rezultati su pokazali da su zdravstveno ispravni”, rekla je Snježana Gvozden, inspektor za hranu.

Gvozdenova je istakla da, prilikom redovne kontrole ispravnosti hrane, inspektori daju prednost prventivnim mjerama, odnosno edukuju subjekte o zakonskim propisima iz oblasti bezbjednosti hrane. U slučaju prekršaja slijede korektivne i represivne mjere.

“Kada dođe do prekršaja, inspektor poseže za korektivnim mjerama, odnosno donose se Riješenja, koja se uglavnom ispoštuju. Tek kada dođe do grubog kršenja zakona dolazi do represivnih mjera, kada se izdaju prekršajni nalozi” , napomenula je Gvozdenova.

Za stavljanje u promet hrane koja nije bezbjedna sankcije su veoma visoke, naglasila je Gvozdenova. Pravna lica kazniće se novčanom kaznom od 2000 maraka, odgovorno lice u pravnom licu sa 300,  a preduzetnici sa 1000 KM.

Iz opštinskog Odjeljenja za inspekcije savjetuju građanima da prilikom kupovine namirnica obrate pažnju na sljedeće:

“Kod upakovane hrane bitno je pregledati ambalažu i deklaraciju, kao i naznačen rok upotrebe, dok kod neupakovane hrane kupac treba obratiti pažnju na izgled, miris i ukus” naglasila je Gvozdenova.

Gradiščani kažu da, posebno tokom ljeta, vode računa  o ispravnosti hrane koju kupuju, i naznačenom roku upotrebe.

“Uvijek dobro pazim na hranu, jer se ljeti puno brže kvari”, “Gledam rok trajanja, a tokom ljeta jedem svježu hranu i sezonsko voće”, ističu građani.

U slučaju kupovine zdravstveno neispravne hrane, namirnica kojima je rok upotrebe istekao, i pokvarenih proizvoda, građani mogu obavijestiti nadležnu inspekciju na broj telefona: 051/ 810 – 368, poručili su iz Odjeljenja za inspekcije opštine Gradiška.

Info+ kablovski kanal