Vremenska prognoza

petak, 02 februar 2018 12:44

Hoće li djeca školskog uzrasta ponovo ići kod pedijatara?

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS upoznato je sa inicijativom republičkog Udruženja pedijatara, da ponovo liječe djecu školskog uzrasta, ističe Jelena Vujić, službenik za odnose s javnošću u resornom ministarstvu.

Hoće li djeca školskog uzrasta ponovo ići kod pedijatara?

Od 2011. godine pedijatri u RS liječe samo djecu do šest godina, odnosno dok ne krenu u školu. Školarci su briga ljekara porodične medicine.

Za ponovno uvođenje stare prakse, da do 15 godine djeca odlaze kod pedijatra, biće potreban duži vremenski period, kažu u ministarstvu.

„Mi ćemo u saradnji sa Udruženjem pedijatara dogovarati moguće modele provođenja ove inicijative, kao i moguće izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Imajući u vidu da je riječ o dugoročnom procesu, u ovom trenutku ne možemo govoriti o konkretnim rokovima. Dakle, u narednom periodu ćemo razgovarati, pronaći najbolje riješenje, sve u najboljem interesu pacijenata“, istakla je Vujićeva.

Inicijativu Udruženja pedijatara RS podržavaju i ljekari iz Gradiške.

„Ja ni u početku nisam bila za prebacivanje školaraca porodičnoj medicini. Nadam se da će ova inicijativa biti realizovana. Koliko će to biti izvodljivo, i kad, ne zna se. Ipak je značajan broj godina prošao od kad se ne školuju pedijatri za primarnu pedijatriju. Napomenuću da i u zemljama okruženja djeca do 15 godina idu kod pedijatara“, priča prim. dr Anka Grabović Stojnić, pedijatar i načelnik KSS Doma zdravlja Gradiška.

Uzimajući u obzir sve navedeno, pedijatri u skorije vrijeme najvjerovatnije neće liječiti djecu školskog uzrasta. Dok ne budu obavljene sve potrebne procedure i pregovori, te izmijenjen zakon, školarci će ići kod porodičnog ljekara.

Info+ kablovski kanal