Vremenska prognoza

utorak, 04 jul 2017 19:07

Kako do dozvole za upravljanje motornim čamcem?

Čamcem može da upravlja svaka punoljetna osoba koja  ima odgovarajuće isprave, odnosno uverenje o upravljanju motornim čamcem i plovidbenu dozvolu.

Kako do dozvole za upravljanje motornim čamcem?

Ispit za upravljanje motornim čamcem moguće je položiti i u Gradišci. Već deset godina,  praktični dio obuke provodi instruktor Boris Rađen Barba, nekadašnji kapetan riječne plovidbe.

– Kako bi se obuka provela moramo imati dovoljan broj kandidata, najmanje 20. Potom, obavještavamo Komisiju iz Ministarstva saobraćaja i veza RS i Kapetaniju Brčko. Kapetan vrši teorijsku obuku a ja sam zadužen za praktični dio. Dva do tri puta godišnje imamo obuke, sve u zavisnosti od prijavljenih kandidata – kaže instruktor Boris Rađen Barba.

Prošli mjesec obuku u Gradišci uspješno je završilo 50 kandidata iz RS, BiH, Srbije i Hrvatske koji su stekli osnovno znanje o tome kako upravljati motornim čamcem na rijekama, morima i jezerima. Nakon polaganja kandidatima je uručeno uvjerenje i plovidbena dozvola.  

– Dozvola je međunarodna i priznata je svugdje u svijetu. S njom je moguće upravljati motornim čamcem do 20m po rijekama, jezerima a do 12m na moru. Dozvola važi i za upravljenje skuterom – kaže Barba.  

Kontrolu vožnje čamaca na rijeci Savi vrši državna Granična policija zajedno sa policijom RH. Ranije su se ovakve kontrole obavljale rijetko i to je jedan od razloga zbog koga po rijekama plove čamci koji nemaju potrebnu dokumentaciju, ističe Barba. Napominje, da su kontrole u posljednje vrijeme sve učestalije.

– Nema kazni, ali se izdaju upozorenja. Moguće je da se i oduzme plovilo. Ukoliko vas uhvate policijski službenici u Hrvatskoj, to je velika procedura, jer se preko granice mora ići plaćati kazna. Mora se posjedovati dokumentacija, jer ipak to je saobraćaj na vodi isto kao i na putu – kaže Barba.

Posjedovanje dozvole jedan je od uslova da bismo po rijekama i morima plovili mirno i bezbjedno, ističe  Barba i dodaje da bi naredna obuka u Gradišci trebala da bude organizovana tokom ove jeseni. Teorijski dio obuke prema potrebi provodi se u prostorijama PVJ i gradiškog Crvenog krsta.

Zainteresovanim kandidatima od dokmentacije potrebne su dvije fotografije i kopija lične karte a prijave se vrše na broj telefona 065/899-949.

Info+ kablovski kanal