Vremenska prognoza

četvrtak, 27 jul 2017 14:03

Opština Gradiška sufinansira treći pokušaj vantjelesne oplodnje

Fond Zdravstvenog osiguranja RS finansira dva pokušaja vantjelesne oplodnje parovima kojima je ovo jedini način dolaska do potomstva.

Opština Gradiška sufinansira treći pokušaj vantjelesne oplodnje

Kada ni drugi pokušaj ne uspije, ostaje nada da će pomoći matične opštine. Tako opština Gradiška dodjeljuje jednokratnu novčanu pomoć roditeljima koji se odluče za treći pokušaj vantjelesne oplodnje.“Za podršku pronatalitetne politike u ovoj godini izdvojeno je oko 50 hiljada KM.Jedan dio je usmjeren za poklon čestitke za svako novorođeno dijete,a jedan dio za sufinansiranje vantjelesne oplodnje.U 2017. godini odobreno je pet zahtjeva,a za te namjene izdvojeno je 15 hiljada maraka. Imamo povećanje u odnosu na prošlu godinu za 5 hiljada maraka“ rekao je Davor Glišić, načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti.

Bračni parovi koji mogu konkurisati za sredstva trebaju ispunjavati određene uslove koji su propisani pravilnikom o dodjeli jednokratne novčane pomoći za obavljanje vantjelesne oplodnje.“Osnovni uslovi su da žena nije starija od 42 godine, da najmanje 4 godine ima stalno prebivalište u Gradišci i da je ostvarila dva prava putem Fonda koji nažalost nije uspio“ rekao je Davor Glišić, načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti.

Određeni uslovi postoje i prilikom konkurisanja za sredstva prva dva pokušaja vantjelesne oplodnje.Ginekolozi kažu  da u borbi za potomstvo vrijeme predstavlja još veći problem od novca. „Danas se ostvarivanje potomstva dešava oko 30. godine i kasnije tako da se izgubi dosta reproduktivnih godina. Fond snosi troškove za dva postupka vantjelesne oplodnje i to do 40. godine žene, poslije sa nekakvim subvencijama“ rekao je dr Dejan Pejić, ginekolog.

Na području BiH postupkom vantjelesne oplodnje rođeno je preko 1000 beba.

Info+ kablovski kanal