Vremenska prognoza

ponedeljak, 13 mart 2017 09:27

Otvorena nova ambulanta u Dubravama

Novoizgrađena ambulanta porodične medicine svečano je otvorena u Dubravama, kod Gradiške. Prethodni objekat bio je neuslovan, a izgradnjom novog unaprijeđen je kvalitet zdravstvene zaštite u ovoj MZ, poručeno je sa skupa u Dubravama.

Otvorena nova ambulanta u Dubravama

Bolji uslovi liječenja posebno su obradovali mještane ovog gradiškog sela, koji ističu da je nova ambulanta bila itekako potrebna.

„Najvažnije mi je što ne moram ići po nalaze u Gradišku, već sve mogu obaviti u ovoj ambulanti“, kaže Osman Lizalo, iz Dubrava.

„Imali smo jako loše uslove u staroj ambulanti, sad će biti puno bolje“, očekuje mještanin Hajrudin Mešić.

Nova ambulanta, osim što pruža bolje uslove liječenja, olakšava i rad medicinskom osoblju. Objekat je veći od prethodnog, a riješen je i problem zagrijavanja, ističe prim. dr Tihomir Mihajlović, v.d. direktora Doma zdravlja Gradiška.

„Novina je savremena laboratorija, gdje smo uveli LIS sistem, putem kojeg pacijenti u roku od dva sata dobijaju nalaze, čime je znantno skraćeno vrijeme čekanja. Sa ovim sistemom uskoro ćemo raditi u svim ambulantama u Gradišci“, naglasio je Mihajlović.

Ambulanta u Dubravama izgrađena je u okviru projekta jačanja sektora zdravstvene zaštite u RS, a finansijska sredstva obezbijeđena su od strane Vlade RS i nadležnog ministarstva, uz podršku opštine Gradiška.

„Vrijednost projekta je oko 250 000 KM. 70 % sredstava obezbijedilo je ministarstvo, a 30% lokalna zajednica. Osim ove ambulante, izgrađeno je još objekata na području RS, čime je unaprijeđena primarna zdravstvena zaštita u mnogim lokalnim zajednicama“, istakao je Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite RS.

„U cilju razvoja ove, ali i drugih MZ, potrebno je nastaviti unaprijeđivati infrastrukturu. Nakon ambulante, u planu je rekonstrukcija osnovne škole, a potrebno je i asflatirati lokalni put u Dubravama“, rekao je Milorad Dodik, predsjednik RS.

Načelnik Gradiške Zoran Adžić istakao je dobru saradnju opštine sa mjesnom zajednicom Dubrave. Naglašava da u narednom periodu predstavnici lokalne vlasti i mještani zajedničkim snagama planiraju da realizuju i druge značajne projekte.

„Prioriret je rekostrukcija škole. Nastojimo privući strane investitore da otvore preduzeća u Gradišci, kako bi se povećao broj zaposlenih u cijeloj opštini, a i da bismo, uz njihovu pomoć, realizovali brojne infrastrukturne projekte“, rekao je Ažić.

Kako bi primarna zdravstvena zaštita na području Gradiške bila u potpunosti podignuta na viši nivo, postoji potreba za rekontrukcijom još dvije ambulante porodične medicine na području opštine, i to u Orahovi i Donjoj Jurkovici. Ovi projekti trebali bi da budu realizovani u naredne dvije godine, poručeno je sa svečanog skupa u Dubravama.

Info+ kablovski kanal