Vremenska prognoza

četvrtak, 27 april 2017 13:01

Poribljena rijeka Vrbaška u Donjim Podgradcima

Članovi sportsko - ribolovnog društva „Amur“, iz Gradiške, obavili su poribljavanje rijeke Vrbaške u Donjim Podgradcima, kod Gradiške. Oko 5000 komada potočne pastrmke pušteno je u vodu.

Poribljena rijeka Vrbaška u Donjim Podgradcima

„Poribićemo Vrbašku i Crnu rijeku, a možda jedan dio ribe pustimo i u Lubinu. Crnu rijeku smo i ranje poribljavali i dosta ribe je preživjelo. Cilj ovog postupka je da oživimo rijeke u Gradišci“, istakao je Slobodan Golić, tehnički sekretar „Amura“.

Golić očekuje da bi od ukupnog broja mladih pastrmki, koje su puštene u vodu, oko 20% trebalo da opstane u rijeci. Pastrmka se i inače može pronaći u većini riječica na području Gradiške, dok je rijeka Sava bogata mnogim vrstama ribe, naglasio je Golić.

„Rijeka Sava je puna ribe. Voda je čista, pa se, osim ribe, mogu pronaći i riječni rakovi“, rekao je Golić.

Krivolov je godinama zastupljen na gradiškim rijekama, kažu u sportsko - ribolovnom društvu „Amur“. Podsjećaju da građani koji žele pecati na rijeci Savi i drugim rijekama, trebaju posjedovati dozvolu za sportski ribolov, kako ne bi bili sankcionisani.

U sportsko - ribolovno društvo „Amur“ u Gradišci registrovano je oko 300 ribolovaca.

Info+ kablovski kanal