Vremenska prognoza

subota, 28 jun 2014 13:47

Težak položaj slijepih i slabovidnih lica

Prava koja su nekada imala slijepa i slabovidna lica danas su svedena na minimum. Jedno od osnovnih, pravo na posao, ostvaruju tek rijetki.

Težak položaj slijepih i slabovidnih lica

Ranka Čekić, u Opštoj bolnici Gradiški, na telefonskoj centrali radi već više od 30 godina. Još mnogi bi htjeli da rade, ali nepostoji interes poslodavaca da ih zaposle, kažu u Međuopštinskoj organizaciji slijepih i slabovidnih. Slijepa lica bi, dodaju, još mogla raditi na pakovanju različitih proizvoda, održavanju čistoće i još nekim poslovima. Osim Ranke, samo još jedan član ove organizacije ima sreću da radi. U ovoj međuopštinskoj organizaciji koja osim u Gradišci, okuplja lica sa oštećenjem vida i u Srpcu, kažu da  je starosna struktura njihovog članstva iznad 65 godina. Ipak, u posljednje vrijeme ima i mladih. Na redovnoj godišnjoj skupštini ove organizacije, koja broji oko 150 članova, razmatrani su izvještaji o radu u prošloj godini i Plan rada u tekućoj.Također je bilo riječi i o mogućnopsti da se nastavi sa izdvajanjem članarine od 12 KM godišnje koja se usmjerava za pomoć najugroženijim članovima. I to govori koliko je težak položaj slijepih i slabovidnih lica, kažu u ovoj organizaciji.

Info+ kablovski kanal