Vremenska prognoza

sreda, 08 februar 2017 11:55

U hraniteljskim porodicama smješteno 22 djece

U 18 hraniteljskih porodica na području opštine Gradiška smješteno je 22 djece.

U hraniteljskim porodicama smješteno 22 djece

Postoji još jedna porodica koja je takođe stekla status hraniteljske porodice, ali trenutno u njoj još nije zbrinuto nijedno dijete.

Vršilac dužnosti direktora Centra za socijalni rad Gradiška Rade Cumbo je naveo da su na području opštine Gradiška smještena djeca i iz drugih opština. On je napomenuo da su djeca bez roditeljskog staranja iz Gradiške, osim u hraniteljskim prodicama, smještena i u domovima u Banja Luci, Foči i Prijedoru. „U hraniteljskim porodicama akcenat se daje na vaspitanje djece, prati se njihov rad, razvoj.Za svoj rad hraniteljske porodice imaju određenu naknadu,a za onog ko se odluči da bude hranitelj ne bi trebala da bude presudna ta naknada“ rekao je Rade Cumbo, v.d. direktora Centra za socijalni rad Gradiška.

Cumbo kaže da postoje tri vrste hraniteljstva.Jedno od njih je standardno gdje dijete bez roditeljskog staranja kod porodice bude 24 časa, školuje se i boravi do punoljetstva. Takođe postoji i specijalizovano i urgentno hraniteljstvo.

Porodica u kojoj je dijete smješteno mora biti duševno i tjelesno zdrava i imati stambene i druge uslove potrebne za zaštitu, čuvanje, njegu, ishranu, učenje i zadovoljavanje drugih potreba i interesa te osobe.

Cumbo je podsjetio da hraniteljstvo kao oblik zrbinjavanja djece bez adekvatnog rodteljskog staranja nije nova pojava u Gradišci, jer su se na taj način i ranije zbrinjavala djeca.

Info+ kablovski kanal