Vremenska prognoza

četvrtak, 15 jun 2017 14:27

Zdravstvene ustanove u Gradišci plaćaju poreze i doprinose

Poreska uprava RS blokirala je račune nekoliko zdravstvenih ustanova sa područja ovog entiteta, zbog neizmirenih tekućih obaveza za poreze i doprinose.

Zdravstvene ustanove u Gradišci plaćaju poreze i doprinose

U gradiškom Domu zdravlja tvrde da nemaju problema po ovom pitanju i da sve obaveze izmiruju na vrijeme.

„Dom zdravlja redovno isplaćuje plate i doprinose. Postoji kašnjenje od 3 mjeseca, koje se nakupilo u posljednjih 10 godina“, istakao je dr Tihomir Mihajlović, v.d. direktora JU „Dom zdravlja“ Gradiška.

Za isplatu doprinosa na plate radnika, Dom zdravlja na mjesečnom nivou izdvaja od 120 000 do 124 000 KM, rekao je Mihajlović.

„Najbitnije je planirati sredstva i broj zaposlenih. Važno je i da tranša koju Fond zdravstvenog osiguranja uplaćuje Domu zdravlja bude dovoljna za bruto platu. Imamo korektan odnos sa Fondom, i u posljednjih 6 mjeseci isplatili smo sve plate i doprinose“, rekao je Mihajlović.

Mihajlović je istakao dobru saradnju  Doma zdravlja sa lokalnom upravom. Opština Gradiška svakog mjeseca uplaćuje 11,5 000 KM, što je značajna pomoć u poslovanju ove zdravstvene ustanove, naglasio je Mihajlović.

Dug gradiške Bolnice za neplaćene obaveze iz prethodnog perioda iznosi oko 5 miliona maraka. Ipak, u ovoj ustanovi tvrde da su iznašli pogodna riješenja, koja su omogućila kontituitet u isplati poreza, doprinosa i plata zaposlenima u tekućoj godini.

„U skladu sa zaključcima Vlade, imali smo korektan odnos sa Poreskom upravom. Problem je nastao 2013. godine, ali u saradnji sa nadležnima, reprogramirali smo dug za poreze i doprinose iz 2013. i 2014. godine. Pokrenuli smo zahtjev za reprogram dugova iz 2015. i 2016. godine, tako da smo obaveze iz ove godine jednim djelom direktno izmirili, a drugi dio putem multilateralnih kompenzacija, koja se provode četiri puta godišnje“, rekla je Slobodanka Petković, zamjenik direktora Bolnice Gradiška.

Petkovićeva je istakla da zaposleni u gradiškoj Bolnici ostvaruju svoja prava u skladu za zakonom.

„Radnici nemaju problema sa ovjerom zdravstvenih knjižica, a ni prilikom odlaska u penziju“, istakla je Petkovićeva.

Porezi i doprinosi na prosječnu platu zaposlenih u Bolnici u Gradišci kreću se od 230 000 do 260 000 KM, zavisno od mjeseca, rekla je Petkovićeva.

Info+ kablovski kanal