Vremenska prognoza

četvrtak, 06 maj 2021 20:23

Poziv hroničnim bolesnicima, RVI i osobama sa invaliditetom da se prijave za vakcinaciju

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Institut za javno zdravstvo Republike Srpske pozivaju osobe sa hroničnim oboljenjima, ratne vojne invalide, te osobe sa invaliditetom, koje imaju prebivalište u Republici Srpskoj, da iskoriste pravo na besplatnu i dobrovoljnu vakcinaciju protiv COVID-19.

Poziv hroničnim bolesnicima, RVI i osobama sa invaliditetom da se prijave za vakcinaciju

Među hroničnim oboljenjima/stanjima koja predstavljaju povećan rizik za COVID-19 su:

- hronična bolest pluća (astma, bronhiektazije, hronična opstruktivna bolest pluća, cistična fibroza, intersticijalna bolest pluća, plućna hipertenzija),

- imunokompromitovane osobe (HIV, maligne bolesti, stanje nakon transplantacije organa/tkiva, primarne imunodeficijencije),

- dijabetes melitus tip 1 ili 2,

- kardiovaskularna oboljenja (kao srčana insuficijencija, koronarna arterijska bolest, kardiomiopatija, hipertenzija)

- hronična bolest bubrega (uključujući osobe na hemodijalizi),

- hronična bolest jetre,

- neurološka stanja (multipla skleroza, Parkinsonova bolest, miastenija gravis, bolest motornih neurona)

- demencija,

- Down sindrom,

- moždani udar/cerebrovaskularne bolesti,

- gojaznost (BMI veći od 30)

- talasemija, anemija srpastih ćelija.

Lica koja žele da ostvare mogućnost imunizacije protiv COVID-19, radi evidentiranja, treba da se jave timovima porodične medicine.

Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS podsjećaju da je vakcinacija navedenih prioritetnih grupa stanovništva dio druge faze vakcinacije građana protiv COVID-19 u Republici Srpskoj koja je u toku, a u kojoj se već odvija vakcinacija stanovnika starijih od 65 godina. U skladu sa Planom vakcinacije protiv COVID-19 u Republici Srpskoj, vakcinacija će biti nastavljena kroz narednu fazu koja će, napominju u Ministarstvu, obuhvatiti osobe na poslovima od javnog značaja (radnici u obrazovanju, policiji, medijski radnici, inspektori i drugi).

Info+ kablovski kanal