Vremenska prognoza

četvrtak, 12 februar 2015 08:44

800 korisnika dječijeg dodatka u Gradišci

U zavisnosti od materijalnih uslova pravo na dječiji dodatak mogu ostvariti porodice sa prebivalištem u RS za drugo, treće i četvrto dijete do 15 godine starosti.  Dječiji doplatak u Gradišci prima oko 800 korisnika.

800 korisnika dječijeg dodatka u Gradišci

Materijalni cenzus za ostvarivanje ovog prava propisan je zakonom. - Za porodicu sa dvoje djece cenzus za ostvarivanje prava je 81KM po članu. Za porodicu sa troje djece ovaj cenzus iznosi 85 maraka, a za porodicu sa četvero djece 95KM. Prilikom podnošenja zahtjeva korisnik je dužan da dostavi potrebnu dokumentaciju na osnovu koje se vidi koliki su prihodi te porodice- rekla je Dijana Lajić, referent za dječiju zaštitu u Centru za Socijalni rad Gradiška. Za drugo i četvrto dijete dodatak iznosi 35KM , dok je za treće 70 maraka.  Pravo na dječiji doplatak imaju i porodice koje imaju djecu sa smetnjama u razvoju i djeca bez roditeljskog staranja. Djeca ove kategorije doplatak primaju do 19 godine starosti  koji iznosi 90 KM.  Ukoliko se školuju djeca sa posebnim potrebama i poteškoćama u razvoju, dohodak primaju i nakon 19 godine. Javni fond za dječiju zaštitu raspisao 3. februara  javni konkurs za izbor najboljih ustanova za projekat socijalizacije i rekreacije djece „Kumbor 2015.“. Pored dječijeg dodatka, postoji pravo na meterinski dodatak, pravo na pomoć za opremu novorođenčeta, kao i pravo na refundaciju plate za zaposlene porodilje. Svaka porodilja takođe može ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć od 250 KM,  bez obzira na materijalne uslove.

Info+ kablovski kanal