Vremenska prognoza

subota, 24 januar 2015 09:33

Doma zdravlja u Gradišci dobio rješenje o sertifikaciji

Sigurnost pacijenata i osbolja gradiškog Doma zdravlja kao i samo povjerenje korisnika u sistem zdarvstvene zaštite su na višem nivou nego što je to bilo prethodnih godina. Potvrđeno je to rješenjem o sertifikaciji koje je v. d. direktora Doma zdravlja prim. dr Milanu Švraki uručio ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić.

Doma zdravlja u Gradišci dobio rješenje o sertifikaciji

„Zadovoljan sam jer je još jedna zdravstvena ustanova dobila rješenje i da će oni u budućnosti imati mogućnost i da bolje rade i da unapređuju rad ove ustanove. Sve to sa ciljem da stanovništvo lokalne zajednice ima kvalitetnu zdravstvenu zaštitu“ rekao je ministar Bogdanić.

„Za Dom zdravlja Gradiška kao i za samu opštinu, a i Republiku Srpsku veoma je značajno ovo rješenje o sertifikaciji“ kaže v. d. direktora Doma zdravlja Gradiška Milan Švraka. On je dodao da je preporuku za ovo rješenje ministarstvu dala Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske. „Proces sertifikacije u gradiškom Domu zdravlja počeo 2012. godine, a do danas je izvršena i akreditacija 22 tima porodične medicine. Odlukom Skupštine opštine predviđeno je da na području opštine djeluje 26 timova porodične medicine, koji će u potpunosti biti akreditovani čim ljekari završe specijalizaciju za porodičnu medicinu“ rekao je Švraka.

 Ovom prilikom prisutni su mogli pogledati prezentaciju o ovoj zdarvstvenoj ustanovi, te saznati kako je tekao proces sertifikacije gradiškog Doma zdarvlja.

Inače, sertifikacija je propisan postupak kojim se ocjenjuje i potvrđuje da zdravstvena ustanova zadovoljava unaprijed definisane i objavljene standarde sigurnosti u procesu pružanja zdravstvene zaštite. „Sam proces sertifikacije podrazumijeva određenu proceduru u radu zdravstvenih ustanova“ rekao je ministar Bogdanić.

Sertifikacija je obavezna za sve zdravstvene ustanove,a u sistem zdravstvene zaštite Srpske uvedena je 2009. godine.

Info+ kablovski kanal