Vremenska prognoza

petak, 31 januar 2020 12:58

Dragici Matković ponovo ukazano povjerenje

Na izvještajno izbornoj sjednici Organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila koja je održana u Gradišci dosadašnjoj predsjednici organizacije Dragici Matković, ponovo je ukazano povjerenje.

Dragici Matković ponovo ukazano povjerenje

Ovo joj je kaže četvrti mandate, te će sa istim aktivnostima nastaviti i dalje, prvenstveno će pomagati porodicama u prevazilaženju problema. Ističe da su posebno razočarani jer je invalidnina nakon četiri godine povećana za samo 2 posto.

“Imamo namjeru da kada su u pitanju djeca poginulih boraca da se najviše borimo, jer ona stvrano nemaju nikava prava, recimo izbačena su iz uredbe za stambeno zbrinjavanje. Zaposlenja su upitna zato su nažalost mnoga djeca napustila ovu zemlju” rekla je Dragica Matković, predsjednik Organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Gradiška.

Na sjednici su osim predsjednika Organizacije izabran I svi ostali, organi članovi Predsjedništva, nadzornog odbora, predsjednik I članovi Skupštine. Usvojene su i ostale tačke kao što su izvještaj o radu, program rada, finansijski izvještaj za 2018. godinu.

“Naše nezadovoljstvo je zbog visine dotacija, sa njima samo pokrivamo materijalne troškove I plate. Planovi su da više radimo na obezbjeđivanju boljeg statusa za ovu populaciju” kaže Milena Tendžerić, predsjednik Skupštine Organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Gradiška.

Naredna sjednica kako je rečeno biće održana u decembru ove godine , te će tom prilikom obilježiti 20 godina od osinvanja Organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Gradiška.

Info+ kablovski kanal