Vremenska prognoza

ponedeljak, 22 jun 2020 14:03

Gluva i nagluva lica nezadovoljna provođenjem Zakona u upotrebi znakovnog jezika

Proteklog vikenda je u Gradišci održana redovna godišnja sjednica Skupštine Udruženja gluvih i nagluvih lica, na kojoj je, pored ostalih redovnih tema, usvojen i Program rada za tekuću godinu.

Gluva i nagluva lica nezadovoljna provođenjem Zakona u upotrebi znakovnog jezika

„Pravovremeno informisanje o aktuelnim dešavanjima i u redovnim okolnostima je problem sa kojim se susreće ova populacija, a posebno u aktuelnoj situaciji“, ističe Ljubinka Zlojutro, sekretar Udruženja.  „Ohrabruje najava iz republičkog Saveza da će od 1.7, putem prevodioca, na javnom servisu RS više tv sadržaja biti dostupno gluvim licima“, dodaje Zlojutro. Zbog nemogućnosti ostvarivanja redovnih prihoda, brojne porodice iz ove kategorije su u stanju socijalne potrebe. Udruženje, putem Saveza, lokalne zajednice i drugih donatora, obezbjeđuje prehrambene i higijenske pakete, a 11 članova je dobilo i sjemenske pakete za proljećnu sjetvu.

U Udruženju ističu da je prošla godina za njih bila veoma uspješna. „Realizovali smo nekoliko projekata u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, seminar znakovnog jezika za 25 javnih službenika u Gradišci, a posebno smo ponosni na našeg mlađeg člana koji je ponio titulu sportiste godine iz kategorije lica sa invaliditetom“, dodaje Zlojutro i ističe očekivanja gluvih i nagluvih lica da će u narednom periodu u praksi značajnije zaživjeti Zakon o upotrebi znakovnog jezika, donesen prije dvije godine.

Info+ kablovski kanal