Vremenska prognoza

utorak, 16 decembar 2014 08:54

Gradišku Toplanu posjetili učenici Tehničke škole

Kako bi se upoznali sa noovom tehnologijom grijanja na biomasu učenici Tehničke škole posjetili su gradiško preduzeće „IEE Toplana“.  Oni su zajedno sa profesorom vidjeli rad postrojenja na ekološko čisto i obnovljivo gorivo.

Gradišku Toplanu posjetili učenici Tehničke škole

„U sklopu kampanje „Zagrljaj toplote“ pozvali smo ove učenike da nas posjete i da se upoznaju sa onim što su odabrali da bude njihovo buduće zanimanje“ kaže Dragiša Zečević, direktor preduzeća „IEE Toplana“ Gradiška.

Učenici kažu da im je pored teorije u toku školovanja i praska važna i da će im posjeta ovom preduzeću pomoći da lakše savladaju gradivo.

Gradiška Toplana je prva u RS i BiH koja za toplifikaciju grada umjesto dosadašnjeg skupog mazuta koristi znatno jeftini i distupniji energent biomasu na osnovu čega je postala lider na području energetske efikasnosti i ekoloških standarda. Ovaj način grijanja u Gradišci se primjenjuje od januara prošle godine. „Grijanje je na veoma visokom nivou,a tako će i ostati. Naravno obaveza Toplane je da svoju uslugu pruži kvalitetno i da svi potrošači budu zadovoljni. Međutim moramo imati i kvalitetan odgovor od strane potrošača, koji je baziran na plaćanju. Mislim da ćemo i ovu sezonu grijanja uspješno završiti“ rekao je Zečević.

Osim učenika u sklopu kapmanje „Zagrljaj toplote“ preduzeće „IEE Toplana“ Gradiška posjetiće drugi potrošači i pružaoci usluga, ali i predstavnici drugih opština koji su čekali hladnije dane da se na pravi  način uvjere u sistem funkcionisanja Toplane na biomasu.

Info+ kablovski kanal