Vremenska prognoza

sreda, 14 januar 2015 09:31

Ideja o izgradnji manastira u Kijevcima kod Gradiške

U arheološkim istraživanjima na lokalitetu u Kijevcima kod Gradiške  pronađeni su temelji starog srednjovijekovnog manastira Karanovac  koji je zbog nesrećnih okolnosti srušen i nikada poslije nije obnovljen. Ideja predstavnika banjalučke eparhije je da se na ovom prostoru sagradi novi manastir međutim zbog nerješenih imovinskopravnih odnosa još uvijek se nije počelo sa izgradnjom.

Ideja o izgradnji manastira u Kijevcima kod Gradiške

–Imamo obećanja već deset godina da će se ti odnosi riješiti. Mislim da su u pitanju tri vlasnika od kojih dva žele zamjensku parcelu dok jedan vlasnik želi isplatu u novcu- kaže Bojan Vujinović, kustos arheolog Zavičajnog muzeja Gradiška. Ideju o izgradnji manastira podržao je i arhijerejski namjesnik gradiški, Mirko Milisavić. Prošle godine opština Gradiška formirala je Komisiju čiji predstavnici su pregovarali sa vlasnicima zemljišta na kojem se nalaze ostatci Karanovca.- Nadam se da ćemo u 2015. godini uspjeti sklopiti dogovor sa vlasnicima zemljišta kako bi se i opština Gradiška svrstala u sredine koje imaju svoje manastirske prostore- smatra načelnik opštine Zoran Latinović. Lokalitet Manastirište u Kijevcima trenutno je najvažnije arheološko nalazište u RS. Arheolozi su na ovom terenu pronašli i ćirilični natpis što govori o bogatom vjerskom životu u ovom periodu. – Ćirilični natpis koji govori da je u taj manastir pop Lovnice odnosno da je služio u tom manastiru, potiče iz 1301. godine. Kompletan manastir je istražen i okviru njega pronađena su 54 groba gdje su dominirali grobovi muških individua ali ima i ženskih pa čak i grobova djece. Pronađeno je dosta nakita poput minđuša, kopči pojasa i ostalo- kaže arheolog Vujinnović. Dugoročno, kada se završe istraživanja planirano je da se lokalitet Manastirište u Kijevcima kod Gradiške  pretvori u arheološki park. 

Info+ kablovski kanal