Vremenska prognoza

sreda, 05 septembar 2018 15:02

Neplaćanje alimentacije gorući problem samohranih roditelja

O problemu neplaćanja alimentacije i drugim temama razgovaralo se na okruglom stolu koje je organizovalo Udruženje samohranih roditelja „Svjetlost“ iz Gradiške.

Neplaćanje alimentacije gorući problem samohranih roditelja

Predsjednik Udruženja Valentina Perić rekla je da imaju problema  i sa samo definicijom šta je to samohrani roditelj ,te da je potrebno zakonski definisati  i promijeniti tu definiciju i preciznije odrediti prava i obaveze roditelja, bez obzira da li živi ili ne sa svojim djetetom.
„Gorući problem je alimentacija, neplaćanje izdržavanja od strane roditelja koja ne žive sa djecom. Mi smo evo i o alimentacionom fondu razgovarali na okruglom stolu sa istaknutim ženama naše lokalne zajednice. Željeli smo da saznamo kako one vide taj problem, kako mogu kroz svoju struku i posao da pomognu Udruženju i članovima“ kaže Valentina Perić, predsjednik Udurženja samohranih roditelja „Svjetlost“ Gradiška.
„Onog momenta kada zakaže porodična solidarnost odnosno kada njihovi roditelji ne plaćaju alimentaciju djeca imaju problema sa materijalnim obezbjeđenjem. Djeca imaju svakodnevne potrebe za hranom, odjećom, obrazovanjem i te potrebe ne smiju zavisiti od toga da li njihov roditelj plaća alimentaciju.Potrebno je mjenjati porodični zakon RS i donijeti zakon o fondu za privremeno izdržavanje “, rekao je socijalni radnik i stručni saradnik Udruženja Saša Pavić.
Okruglom stolu je prisustvovao zamjenik načelnika opštine Gradiška Ognjen Žmirić. On je rekao da opština podržava rad ovog Uduruženja, te da je u 2016. godine Udruženje uvršeno u redovna bužetska sredstva i da se godišnje za njihov rad izdvaja oko 4 000 KM.
 „Ove godine SO Gradiška je donijela je odluku da proglasi ovo Udruženje od posebnog interesa, pa će od naredne godine puno više pažnje biti posvećeno njihovom radu“ dodao je Ognjen Žmirić, zamjenik načelnika opštine Gradiška.
Udruženje samohranih roditelja“Svjetlost“ Gradiška postoji od 2011. godine  i trenutno ima registrovanih oko 220 članova.

Info+ kablovski kanal