Vremenska prognoza

subota, 16 maj 2015 13:33

Održana sjednica Skupštine Udruženja civilnih žrtava rata u Gradišci

Na godišnjoj Skupštini Udruženja civilnih žrtava rata u Gradišci razgovaralo se o problemima i položaju ove populacije, koji nije na zavidnom nivou.

Održana sjednica Skupštine Udruženja civilnih žrtava rata u Gradišci

Iako su u toku proteklog rata stradali kao civili, danas nemaju posebno povlašten tretman u društvu. „Najviše što imamo je invalidnina i tuđa njega i pomoć“ kaže Milorad Mićević, predsjednik Udruženja civilnih žrtava rata.

S obzirom da su civilne žrtve rata osobe sa određenim postotkom invaliditeta, teško se zapošljavaju. Što je jedan od većih problema ove populacije.O tome je na sjednici Udruženja civilnih žrtava govorio Dušan Babić predsjednik Saveza udruženja civilnih žrtava rata Republike Srpske. „Situacija je u cijeloj Republici Srpskoj ista, poslodavci nerado zapošljavaju invalide iako dobijaju stimulans“ rekao je Babić.

Osim problema nezaposlenosti ova populacija se susreće i sa drugim nedaćama.Predsjednik Udruženja Milorad Mićević smatra da ih ministartsvo zdravlja i socijalne zaštite dosta oštetilo. „Po novom pravilniku ne možemo im se javljati za lutrijska sredstva na šta smo imali pravo dva puta godišnje“ dodao je Mićević.

Savez udruženja civilnih žrtava rata Republike Srpske ima 15 organizacionih jednica od kojih je jedna u Gradišci. Na području ove opštine ima oko 130 civilnih žrtava rata i uglavnom su to starije i iznemogle osobe.

Godišnjoj Skupštini u Gradišci priustvovali su predstavnici drugih udruženja sa kojima ovo Udruženja civilnih žrtava rata uspješno sarađuje.

Info+ kablovski kanal