Vremenska prognoza

sreda, 06 novembar 2019 13:49

Osnovne škole u Gradišci nemaju logopeda

Dok broj djece sa govornim poteškoćama raste, mnogim školama i vrtićima u Republici Srpskoj su vezane ruke zbog nedostatka logopeda.

Osnovne škole u Gradišci nemaju logopeda

Sa tim problemom suočavaju se sve osnovne škole na području Gradiške, jer nije zaposlen nijedan logoped.

„Svake školske godine potrebno je da se u resorno ministarstvo pošalje zahtjev za vannastavno osoblje, škola može imati dva stručna saradnika, to su uglavnom psiholog i pedagog. Postoji potreba da se zaposli logoped, za to smo se obraćali, te ni u jednoj školi nemamo zaposlenog logopeda“ rekla je Nada Gistovarac, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola Gradiška.

Nastavni kadar u školama sa učenicima nastoji prevazići određene govorne poteškoće, međutim oni za to nisu stručno osposobljeni. Tako se djeca najčešće upućuju kod logopeda defektologa u Centru za zaštitu mentalno zdravlja Doma zdravlja Gradiška.

“Sa djecom radim ja I utorkom I četvrtkom sa mnom je kolegica Olga Bakić iz Centra za socijalni rad. Imamo dosta djece sa kojima radimo. Potreba je da se bar u tri najveće škole zaposli logoped. Idealno bi bilo da logoped ima I u vrtiću” kaže Zoran Rajković, logoped I defektolog.

Djeca predškolskog uzrasta javljaju se sa poremećenom artikulacijom to je ono što se manifestuje kao šuškanje, teškoće izgovora pojedinih glasova,a djeca školskog uzrasta suočavaju se sa poteškoćama čitanja I pisanja. Uzorci mogu biti stečeni I urođeni.

“U posljednje vrijeme govori se o poremećaju koji se zove ekranizacija, odnosno izloženost djece ekranima.Mogu tu biti I genetski faktori” dodao je Rajković.

Poteškoće sa izgvorom pojedinih glasova mogu se tolerisati čak I do sedme godine života, međutim ako roditelji posumnjaju  na bilo kakvu promjenu, da se na vrijeme za pomoć obrate logopedu defektologu smatraju u Centru za mentalno zdravlja Gradiška.

Info+ kablovski kanal