Vremenska prognoza

sreda, 20 maj 2015 14:49

Predstavljeni primarijusi i nova oprema u Domu zdravlja Srbac

U srbačkom Domu zdravlja kontinuirano se radi na unapređenju kvaliteta usluga koje pruža ova ustanova. Naime, tri ljekara nedavno su dobila zvanja primarijusa, a nabavljena je i nova savremena oprema.

Predstavljeni primarijusi i nova oprema u Domu zdravlja Srbac

To je predstavljeno na prigodnoj svečanosti koju je organizovao srbački Dom zdravlja. „Ovo je način da se zahvalimo ljekarima koja su dobila zvanja primarius za sve ono što  su u proteklom periodu uradili. Takođe smo nabavili dio nove medicinske opreme vlastitim sredstvima. Imamo novi kombi za prevoz pacijenata na hemodijalizu i imamo novi biohemijski aparat” rekao je  dr Saša Jovičić, direktor JU „Dom zdravlja“ Srbac.

Novo vozilo mnogo će značiti pacijentima koji se nalaze na dijalizi , jer svaki dan pređu i do 100 kilometara. I novi automatski biohemijski analizator doprinijet će bržem i kvalitetnijem dijagnosticiranju krvne slike. Na ovoj svečanosti promovisana su tri primarijusa, koja su ovo zvanje dobila zahvaljujući uspješnom dugogodišnjem radu.

Ovom prilikom je rečeno da ustanova razvija novi sistem praćenja kvaliteta rada putem određenih informatičkih programa, a u budućnosti je vrlo izvjesno da će primjenom savremenih tehnologija, pacijenti izbjeći dosadašnja dugotrajna čekanja. U ovoj zdravstvenoj ustanovi ističu da imaju dosta razloga za zadovoljstvo, prije svega, jer su izvršili potpunu finansijsku konsolidaciju poslovanja, redovno servisiraju obaveze, a kvalitet rada  potvrđen im je dobijanjem sertifikata od nadležne akreditacione ustanove.

Info+ kablovski kanal