Vremenska prognoza

četvrtak, 31 oktobar 2019 13:48

Program „Priprema djece u godini pred polazak u školu“ i sljedeće godine

Oktobar mjesec ove godine bio je rezervisan za upis djece u tromjesečni program „Priprema djece u godini pred polazak u školu“.

Program „Priprema djece u godini pred polazak u školu“ i sljedeće godine

Ove godine to je nešto ranije nego što je to bilo u prethodnom periodu rečeno je u OŠ „Kozarska djece“ u Kruškiku. Kod njih se do sada u taj program upisalo 15-toro djece.

„Program se kod nas provodi već pet godina, pokazalo se jako korisnim za djecu“ rekla jeZora Malešević, direktor OŠ „Kozarska djeca“ Kruškik.

Ova program već šestu godina organizuje se i u OŠ “Sveti Sava”u Dubravama.

„Mi smo završili spiskove i imamo 34 učenika trebali bi imati jednu grupu u centralnoj, a drugu u područnoj školi u Lamincima“ kaže Rajna Soldat, direktor OŠ „Sveti Sava“ Dubrave.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva u školama kažu da je program veoma koristan i da sa djecom tri sata dnevno rade diplomirani vaspitači.

„Taj program kod djece razvija razne vještine, pored socijalizacije, tu je i razvijanje motoričkih vještina, te fizičke aktivnosti, misaone, to mnogo znači za djecu. Djeca koja dođu u prvi razred su spremna“ dodala je Rajna Soldat, direktor OŠ „Sveti Sava“ Dubrave.

Ovaj program je besplatan i osim u ovim školama,biće organizovan i u OŠ “Mladen Stojanović” u Gornjim Podgradcima, “OŠ „Vuk Stefanović Karadžić“ u Turjaku kao i u JPU „Lepa Radić“.

Info+ kablovski kanal