Vremenska prognoza

četvrtak, 12 februar 2015 14:21

Prošla godina loša za gradiške pčelare

Prošla godina bila je jedna od najlošijih za pčelare sa područja gradiške opštine. Zbog obilne kiše prošlogodišnji prinos pčelinjih proizvoda  bio je veoma slab.

Prošla godina loša za gradiške pčelare

– Imali smo kišni period što je doprinjelo da dobar dio naših pčelinjih društava oskudijeva u hrani zbog čega je sama sezona prinosa meda i pčelinjih proizvoda bila oskudna. Takođe, imali smo velikih problema i u jesen jer su takva društva bila jako iscrpljena te smo morali uložiti dosta napora da ih vratimo u normalu- rekao je doc dr. Goran Mirjanić, Poljoprivredni fakultet Banjaluka. Gradiška je veoma  pogodna za razvoj pčelarstva te je u povoljnijem položaju u odnosu na druga područja u RS gdje su pčelari primorani da svoje pčele sele kako bi tokom čitave sezone imali prinos. –Mi sve ovdje imamo. Imamo ranu proljećnu pašu, vrbe, lijesku, sve su to biljke koje su interesantne za proljećni razvoj pčela. Nakon toga imamo voćnu pašu, počevši od šljive završno sa jabukom. Ne moramo seliti naše pčele kako bi ostvarivali prinos tokom čitave godine- ističe pčelar Mirjanić. Dodaje da je za intenzivniji razvoj u pčelarstvu potrebna primjena savremenih tehnologija pčelarenja. – Mi na našem području još uvijek imamo primitivne stare košnice za koje kažem da su već uveliko trebale biti u muzeju. Trebamo čuvati takav način pčelarenja ali isto tako i okrenuti se savremenim principima. Na drugom mjestu je edukacija odnosno nivo znanja naših pčelara- ističe Mirjanić. Na području gradiške opštine egzistira oko 350 pčelara.  Dio njih su članovi pčelarskih udruženja dok ostali djeluju samostalno. Mirjanić kaže da je ovo relativno mali broj pčelara, s obzirom na potencijal ovog područja.

Info+ kablovski kanal