Vremenska prognoza

ponedeljak, 22 jun 2020 13:23

U Gradišci veći broj upisanih učenika u prvi razred

U pojedinim osnovnim školama na području Gradiške još uvijek traje upis učenika u prvi razred.

U Gradišci veći broj upisanih učenika u prvi razred

Prema sadašnjim podacima sa kojima raspolaže Nada Gustovarac, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola, u školsku 2020/2021. godinu biće upisano oko 380 prvačića što je više u odnosu na 2019. godinu kada je u prvi razred upisano 350 učenika.

“Najmanji broj prema dostavljenim podacima na Aktivu ima OŠ “Kozarska djeca” 5 učenika. Ja se nadama da to nije konačan broj. Škola u Turjaku imaće 12 prvačića što je uobičajeno za to područje” rekla je Nada Gustovarac, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola Gradiška.

Prema sadašnjim podacima najviše upisanih prvačića imaće OŠ „Danilo Borković“ 99. Škola „Vasa Čubrilović“ do sada ima prijavljena 72 učenika, a u Gornjim Podgradcima i Dubravama biće oko 30 prvačića.

„Ove godine u našoj školi u Novoj Topoli upisujemo 76 učenika u prvi razred, što je više u odnosu na prošlu godinu. Što se tiče naših područnih škola upitan je opstanak škole u Vakufu“ kaže Radivoj Popović, direktor OŠ „Petar Kočić“ Nova Topola.

Iako će na području Gradiške u školsku 2020/2021. godinu biti upisano više prvačića, usljed raseljavanja i negativnog priraštaja, ipak se bilježi ukupan trend pada broja školaraca. Ovako stanje odražava se i nastavni kadar.

“Na Aktivu direktora konstatovali smo da se javlja broj nastavnika razredne nastave koji se javljaju kao potencijalni tehnološki višak, sve smo podatke dostavili predsjedniku regionalnog aktiva te ćemo nastojati da im se obezbjedi nastava u tom okviru” kaže Nada Gustovarac, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola Gradiška.

Nada Gustovarac ističe da će besplatni udžbenici ove godine osim za učenike prvog i drugog razreda biti obezbjeđeni i za porodice sa troje i više djece.

Info+ kablovski kanal