Vremenska prognoza

petak, 18 septembar 2020 11:40

U toku realizacija projekta „Stručno obrazovanje u BiH“

U okviru projekta „Stručno obrazovanje u BiH“ u Tehničkoj školi Gradiška organizovan  je video poziv sa stručnim ekspertom iz Njemačke čiji je dolazak zbog cijele situacije sa korona virusom bio onemoguće.

U toku realizacija projekta „Stručno obrazovanje u BiH“

Predstavnici škole i njemačke organizacije GIZ, koja realizuje projekat, predstavili su rad obrazovne ustanove na osnovu koje će ovaj  stručnjak izvršiti procjenu školske radionice za kvalitetno izvođenje praktične nastave za zanimanja obrađivač metala rezanjem i mašinski tehničar za CNC tehnologije.

„Ovo je nastavak jedne kvalitetne saradnje, nadamo se da ćemo uspjeti predstaviti prednosti naše škole a i da ukažemo na neke naše potrebe i da ćemo dio tih potreba riješiti, kroz opremanje škole i edukaciju nastavnog kadra“ rekao je Vlado Tomić, direktor Tehničke škole Gradiška.

Tahnička škola Gradiška je jedna od šest sa kojom njemačka organizacija GIZ  realizuju ove aktivnosti.Projekat je usmjeren na dualno organizovano stručno obrazovanje odnosno na povećanje praktičnih vještina učenika koji završavaju tehničke škole.

„Cilj je da se broj sati za pratkičnu nastavu dešava kroz rad, vrlo je važna saradnja sa privredom. Tehnička škola raposlaže sa resursima i entuzijazmom za unapređenje praktične nastave“ kaže Sanida Hasanović-Čar, savjetnik projekta „Stručno obrazovanje u BiH“.

Direktor Vlado Tomić kaže da Tehnička škola Gradiška praktičnu nastavu realizuje sa partnerskim firmama sa kojim imaju ugovor o dualnom sistemu obrazovanja sa ciljem da učenici steknu kvalitetno znanje koje će im omogućiti da se nakon završetka škole brzo zaposle.

Info+ kablovski kanal