Vremenska prognoza

utorak, 21 oktobar 2014 09:21

Višestruke prednosti dnevne bolnice

U Opštoj bonici Gradiška skoro već dvije godine radi dnevna bolnica. Ona se definiše kao dio sistema zdravstvene zaštite sa posebno namijenjenim mjestima sa zadržavanjem pacijenta u određenom vremenskom periodu.

Višestruke prednosti dnevne bolnice

Prednosti ovog vida liječenja i zbrinjavanja su višetruke, jer se pacijentima između ostalog pruža udobnost, bolja dostupnost zdravstvenoj zaštiti, brza i efikasna dijagnostika, ali su i smanjeni troškovi. Nešto više o dnevnoj bolnici ispričao je direktor Opšte bolnice Gradiška Vlado Marjanović. “Kad sam rekao bolja dostupnost i komfor za pacijente, to se odnosi na jedan veliki broj liječenih naših osiguranika gdje po izlasku iz bolnice oni na otpusnom pismu treba da dobiju neku određenu terapiju koju ne mogu dobiti na primarnom nivou zdravstvene zaštite ni kod kuće zbog specifičnosti lijekova koji se daju. Oni se naruče u dnevnu bolnicu prime svoju terapiju. Druga vrsta naših osiguranika su oni kojima se na prijemu često ne može odrediti da li je on za bolnicu ili da se vrati na primarni nivo zdravstvene zaštite. Mi takvog pacijenta smjestimo u dnevnu bolnicu i doktori upućuju na određene pretrage koje trebaju da se urade. Na osnovu dijagnostike odredi se dalji tretman pacijenta. Treća vrsta naših osigurnika su oni kod kojih je potrebno izvršiti pretrage koje izazivaju bol, tako da je to bolje uraditi pod opštom anestezijom. Takvog pacijenta smjestimo u dnevnu bolnicu i nakon nekoliko sati kada se ustanovi da je njegovo zdravstveno stanje dobro pustimo ga kući” kaže doktor Marjanović.

Dnvena bolnica organizovana je u dvije smjene.  U toku jednog dana može da zbrine pet pacijenata, a  mjesečno kroz ovu sobu prođe oko 150 ljudi. Reakcije pacijenata veoma su pozitivne.

Opšta bolnica u Gradišci među prvima je uvela ovakav vid liječenja i zbrinjavanja pacijenata, jer u ovoj ustanovi smatraju da je dnevna bolnica neophodna građanima.

Info+ kablovski kanal