Vremenska prognoza

četvrtak, 22 avgust 2019 17:59

Završen kurs za operatere na CNC mašinama za obradu metala

Završen je kurs za osposobljavanje operatera na CNC mašinama  za obradu metala, koji je organizovan u Tehničkoj školi u Gradišci.

Završen kurs za operatere na CNC mašinama za obradu metala

Obuku, u trajanju od šest mjeseci, pohađalo je 20 polaznika i oni su, kako kažu, zadovoljni stečenim znanjem.

„Veliko je znanje koje smo stekli, a na nama je na koji način ćemo ga primjenjivati. Zadovoljan sam i uživao sam u cijelom procesu učenja“, rekao je Dragan Bunjevac, jedan od polaznika.

Šest mašinskih inženjera, profesora Tehničke škole, bilo je uključeno u ovaj kurs, koji je sačinjen od 250 časova podijeljenih u tri dijela.

„Jedna trećina je bio teorijski dio u okviru kojeg su kandidati učili osnovne stvari iz mašinstva. Drugi dio je obuka iz programiranja, to jeste ISO programiranje i učenje G-koda i treći je, najvažniji dio, rad na samoj CNC mašini“, objasnio je Dejan Lazić, profesor opštih mašinskih predmeta.

Polaznici su imali priliku da rade na tri metodologije koje su trenutno zastupljene u CNC tehnologiji.

„Radeći na CNC trenažerima, u sklopu teoretskog dijela programiranja, imali su priliku da se susretnu sa simensovim komandama. A na CNC mašinama su se susreli sa fanuc-om i heidenheim-om. Takođe, 20 časova  obuke je posvećeno je radu na SolidWorks-u“, naveo je Vlado Tomić, direktor Tehničke škole Gradiška.

Po završetku kursa, koji je organizovan u okviru programa za srednje stručno obrazovanje odraslih, polaznici će dobiti uvjerenje koje se upisuje u radničku knjižicu, a u gradiškoj Tehničkoj školi najavljuju novi kurs od septembra za osposobljavanje programera na CNC mašinama za obradu metala.

Info+ kablovski kanal