Vremenska prognoza

subota, 27 jun 2020 12:35

Kategorizacija invalida rada ključna za bolji status

Na redovnoj godišnjoj skupštini Gradske organizacije invalida rada u Gradišci zaključeno je da će ova kategorija lica u narednom periodu intenzivnije nastupiti pred nadležnim institucijama u cilju izmjene zakonskih rješenja u korist invalida rada.

Kategorizacija invalida rada ključna za bolji status

„Primarni zadatak na kome ćemo insistirati je kategorizacija, koja i određuje status,a na tome se zasnivaju sva ostala prava“, ističe Jovo Zeljković, predsjednik republičkog saveza invalida rada i gradske organizacije u Gradišci.Dodaje da se problemi odnose na i na zapošljavanje ove kategorije lica, te nemogućnost ostvarivanja naknade za tjelesno oštećenje nakon 2000. godine.

U RS je, procjenjuju u Savezu, oko 50 000 invalida rada. Mnogi od njih imaju vrlo niska primanja i teškog su materijalnog statusa.

„Neophodne su zakonske izmjene koje bi invalidima rada omogućile ravnopravan status sa ostalim licima koja imaju različite vidove invalidnosti“, poručuje Zeljković i dodaje da će republički Savez takođe nastojati aktivirati što više lokalnih organizacija u RS.

Info+ kablovski kanal