Vremenska prognoza

petak, 23 oktobar 2020 12:53

Zaštitite se od pristupa zlonamjernim sadržajima na Internetu - Aktivirajte uslugu Siguran internet

Moguća šteta nastala pristupom zlonamjernim sadržajima na internetu može se izbjeći. Usluga Siguran internet u Blicnetu koja integriše Umbrella sistem, savremeno tehnološko rješenje kompanije Cisco, vodećeg proizvođača mrežnih rješenja u svijetu, štiti korisnike na internetu od pristupa zlonamjernim sadržajima putem Domain Name Service (DNS) servisa.

Zaštitite se od pristupa zlonamjernim sadržajima na Internetu - Aktivirajte uslugu Siguran internet

Korisnici Blicnet interneta uslugu Sigurnog interneta mogu da koriste kroz dvije tarifne opcije:

Osnovna opcija, Standard Protect, vrši filtriranje zlonamjernog saobraćaja prilikom pokušaja otvaranja zlonamjernih web stranica i blokira zlonamjeran saobraćaj prije nego što dođe do lokalne mreže ili do uređaja korisnika. Pretplata za ovu opciju iznosi 1,17 KM mjesečno.

Standard Protect Plus, druga opcija, uključuje i dodatno filtriranje internet sadržaja po određenim kategorijama koji imaju lošu reputaciju (sajtovi za odrasle, droga, kockanje, terorizam). Mjesečna naknada za ovu opciju iznosi 3,36 KM.

Budite sigurniji na internetu.

Blicnet

Info+ kablovski kanal