Vremenska prognoza

utorak, 04 jul 2017 15:12

Tehnička škola dobila aparate za zavarivanje

Tehnička škola u Gradišci dobila je dva nova aparata za zavarivanje TIG postupkom.

Tehnička škola dobila aparate za zavarivanje

Riječ je o postupku koji do sada učenici ove struke na časovima praktične nastave nisu imali priliku da nauče. „Nastojaćemo da obezbijedimo obuku za naš nastavni kadar da bi smo mogli našim učenicima prenijeti znanje. Ovaj postupak zavarivanja je jako cijenjen i nismo bili u prilici do sada da obavljamo praksu sa ovim oblikom zavarivanja. Interesovanja u našoj školi ima za ovo zanimanje. Ove godine upisala smo 28 učenika“ kaže Vlado Tomić, direktor Tehničke škole Gradiška.
Ovi aparati nabavljeni su u sklopu projekta koji Tehnička škola realizuje kroz saradanju sa Mašinskim fakultetom iz Banja Luke. Finansira se od Vlade Švajcarske, a sve se sprovodi preko Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća.
Nastavnici praktične nastave kažu da će se nabavkom ovih aparat unaprijediti praktična nastava u ovoj školi.
Tehničku školu u Gradišci u narednoj školskoj godini pohađaće oko 600 učenika.

Info+ kablovski kanal